اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان امضا شد

به گزارش وبلاگ تصویر و سرگرمی، رئیس جمهور طی حکمی اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را امضا کرد.

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان امضا شد

به گزارش حدود یک سال سال پیش بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه تبدیل مرکز ملی استعدادهای درخشان به سازمان را معین تکلیف کرد و این تغییر وضعیت منتظر امضای رئیس جمهور بود و امروز در نهایت این موضوع محقق شد.

شناسایی و فراهم آوردن زمینه های رشد دانش آموزان دارای استعداد برتر، برنامه ریزی مناسب برای حضور دانش پژوهان کشور در عرصه های جهانی و حمایت از پژوهش های علمی مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعداد برتر از جمله وظایفی است که در این اساسنامه به آن اشاره شده است.

همچنین در این اساسنامه هدف از تأسیس سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان [معین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، راهنمایی و تربیت استعداد های برترکشور در دورۀ تربیت رسمی و عمومی]عنوان شده و همچنین خاطرنشان شده است که رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت 4 سال منصوب می شود.

معین تکلیف سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان/ اعضای هیئت امنا معین شدند

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی متن کامل این اساسنامه به توضیح ذیل است:

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان

(جلسه 813 مورخ 17/7/1397 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقدمه

به منظور تحقق عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، راهنمایی و تربیت صاحبان استعداد های برتر برای پرورش نخبگان آیندۀ کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامۀ سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان به توضیح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات

ماده1: شخصیت حقوقی و نام

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه اداره می شود. نام سازمان عبارت است از سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود.

ماده2: هدف

هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از معین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، راهنمایی و تربیت استعداد های برترکشور در دورۀ تربیت رسمی و عمومی.

ماده3: وظایف

1- شناسایی و فراهم آوردن زمینه های رشد و ارتقای فرهنگی، پژوهشی و علمی استعداد های برتر دانش آموزان در سراسر کشور

2- برنامه ریزی مناسب برای حضور دانش پژوهان کشور در عرصه های علمی پژوهشی جهانی

3- تقویت معرفت و تربیت دینی، اعتلای هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای دل بستگی ملی دانش آموزان صاحب استعداد های برتر

4- راهنمایی تحصیلی و شغلی دانش آموزان صاحب استعداد های برتر برای برطرف احتیاج ها و اولویت های علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور

5- شناسایی؛ حمایت و استفاده از روش های بهره مندی از ظرفیت نهاد های مردمی و غیردولتی واجد شرایط به ویژه فارغ التحصیلان سمپاد

6- حمایت از پژوهش های علمی در زمینه های مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعداد های برتر

7- آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعداد های برتر

8- تألیف، تدوین و انتشار آثار مکتوب و محصولات چندرسانه ای آموزشی برای ارتقاء سطح علمی معلمان و دانش آموزان صاحب استعداد های برتر

9- یاری به تأمین امکانات مادی و یاری آموزشی برای دانش آموزان مستعد محروم و وابسته به خانواده های کم بضاعت و مستضعف

فصل دوم: ارکان

ماده 4: ارکان

سازمان دارای ارکان زیر است:

1- هیئت امنا.

2- رئیس سازمان.

ماده 5: هیئت امنا

هیئت امنا، عالی ترین مرجع سازمان در زمینۀ معین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیۀ اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارۀ امور آن است. ریاست هیئت امنا بر عهدۀ وزیر آموزش و پرورش است.

ماده 6: ترکیب هیئت امنا

1- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت امنا)

2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ایشان

3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان

4- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

6- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ایشان

7- یک نماینده از مرکز مدیریت حوزه های علمیه

8- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

9- رئیس سازمان (دبیر هیئت امنا)

10 الی 13- دو نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و دو نفر از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد.

تبصره 1: اعضای حقیقی (ردیف 10 الی 13) به پیشنهاد رئیس و اعضای هیئت امنا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب این شورا به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای حقیقی بلامانع است.

تبصره 2: یک نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و یک نفر از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد مذکور در بند 10 الی 13 از میان بانوان انتخاب می شوند.

ماده 7: وظایف هیئت امنا

1- تأیید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می شود

2- معین خط مشی های سازمان

3- آنالیز و تصویب برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، بودجه و ترازنامۀ سالانۀ سازمان

4- تصویب ساختار و نمودار سازمانی، ضوابط اقتصادی و معاملاتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان

5- آنالیز و تأیید مقررات و آیین نامه های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعداد های برتر به ویژه مدارس استعداد های درخشان

6- تصمیم گیری در خصوص عضویت سازمان در مجامع و سازمان های بین المللی

7- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامۀ سازمان و برنامه های مصوب

8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

9- آنالیز و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهاد های رئیس سازمان یا پیشنهاد هایی که از جانب دست کم سه نفر از اعضای هیئت امنا ارائه شده باشد.

10- انتخاب حسابرس و استماع گزارش سالانه

ماده 8:

جلسات عادی هیئت امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل می شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیئت امنا رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره: جلسات فوق العادۀ هیئت امنا برحسب ضرورت، با پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیئت امنا و یا سه نفر از اعضای هیئت امنا و با دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل می شود.

ماده 9:

مصوبات هیئت امنا، با امضای رئیس هیئت امنا جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

ماده 10: رئیس سازمان

رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت 4 سال منصوب می شود. رئیس سازمان باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی، آموزشی و اجرایی باشد.

ماده 11: وظایف رئیس سازمان

1- اداره و راهنمایی امور سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا

2- نصب و عزل در چارچوب آیین نامه های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

3- تهیه و تنظیم برنامه و بودجۀ سالانۀ سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امنا

4- تهیه و تنظیم ضوابط اداری و اقتصادی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات و آیین نامه های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امنا

5- نمایندگی سازمان در کلیۀ مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

6- حفظ و حراست اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان

7- ارائۀ گزارش سالانه از فعالیت های سازمان به هیئت امنا

8- ارائۀ ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانۀ سازمان به هیئت امنا

9- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیئت امنا و پی گیری آن پس از تأیید هیئت امنا برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

10- پی گیری و اجرای سایر مصوبات هیئت امنا

11- امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان

فصل سوم: امور اقتصادی

ماده 12: بودجه و منابع اقتصادی

بودجه سازمان از محل ردیف های بودجه کل کشور و یاری ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تأمین خواهد شد.

تبصره1: سازمان می تواند از محل منافع حاصل از موقوفات در نظر گرفته شده برای امور صاحبان استعداد های برتر، برای برنامه های حمایتی و راهنماییی خود استفاده نماید.

تبصره2: دستگاه های اجرایی می توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل، قسمتی از اعتبارات یا درآمد اختصاصی سالانۀ خود را برای یاری به سازمان اختصاص دهند.

تبصره 3: هدایای شخصیت های حقیقی و حقوقی به سازمان و درآمد های حاصل از فعالیت های مؤسسات و مراکز وابسته به سازمان و نیز مبالغی که به پیش نهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت امنا از دانش آموزان و کارآموزان و سایر افرادی که به آن ها خدمتی ارائه می شود اخذ می شود، به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شده و مطابق آیین نامۀ اقتصادی سازمان هزینه خواهد شد.

ماده 13: معافیت از مقررات عمومی

سازمان براساس آیین نامه ها و مقررات اقتصادی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات اقتصادی و معاملاتی اداره خواهد شد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 14: اموال و دارایی ها

اموال منقول و غیرمنقول و دارایی ها و حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که درصورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.

تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2: هرگونه انتقال و جابه جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امنا برسد.

ماده 15:

به منظور پشتیبانی علمی و تخصصی از سازمان و تأمین خدمات پژوهشی، آموزشی و پرورشی مورد احتیاج، باشگاه دانش پژوهان جوان به صورت موسسه ای غیر دولتی و هیأت امنایی و براساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تأسیس و اداره خواهدشد.

ماده16: اصلاح یا تغییر اساسنامه

هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط به وسیله راه حل های ذیل انجام می پذیرد:

1- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

2- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 17:

این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، 4 فصل، 17 ماده و 8 تبصره، در جلسۀ 813 مورخ 17 /7/ 1397 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. ص/813.2

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان امضا شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان امضا شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید